Fout: Contact formulier niet gevonden.

Follow Us:
Back to top

Design is slechts een reflectie van de huidige noden

Sophie Top over Avenue 77. Dit interview verscheen eerder op Avenue77.com

Zonnig, vriendelijk en hardwerkend. De drie adjectieven die ik altijd gebruik om te beschrijven hoe ik het project Avenue 77 heb ervaren. Bij mijn eerste bezoek aan Malta werd mijn aandacht getrokken door het feit dat het eiland het kruispunt van de Middellandse Zee is. Aangezien wij als Belgen beschouwd worden als het kruispunt van Centraal-Europa, voelde dit meteen als een eerste connectie. 

Toen ik in Malta werkte, maakte ik al snel kennis met de inrichting van de traditionele Maltese huizen. Deze lieten een grote indruk op mij achter en werden zo ook een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerpen van het interieur van Avenue 77.

Persoonlijk beschouw ik het interieurontwerp als een combinatie van de ervaringen waaraan ik van jongs af aan ben blootgesteld en de samenwerking met de meesters in interieurontwerp: Vincent van Duysen en Christine Conix. Mij is altijd geleerd dat design slechts een weerspiegeling is van de noden en wensen van vandaag en dat wij, naarmate het leven zich ontwikkelt, ook ons design moeten durven aanpassen. 

Vandaag leven we in een wereld waarin de werknemer centraal staat. Daarom zijn de ruimtes in Avenue 77 niet alleen gericht op het verbeteren van de prestaties, maar ook op de werknemer als persoon. Activity-based denken is iets universeel. Het is niet alleen gebaseerd op activiteiten, maar op wat ik ‘human-based’ zou noemen. Bij Soulbricks proberen we rekening te houden met de menselijke factor op alle niveaus. Zonder onderscheid te maken in kleur, ras, geslacht of godsdienst.

 

Activity-based denken is iets universeel. Het is niet alleen gebaseerd op activiteiten, maar op wat ik ‘human-based’ zou noemen.

 

Ik geloof dat Avenue 77 een gamechanger is in Malta. In die zin dat het een nieuwe ervaring en een nieuw gevoel geeft aan kantoorplanning en -ontwerp. Door het behalen van onze BREEAM-certificering hebben we ons bovendien ingezet om dit project zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Ik ben er vrij zeker van dat Avenue 77 in de toekomst een veilige, productieve ruimte zal bieden voor de groei van bedrijven en hun werknemers.

Deel uitmaken van dit project is een spannende en interessante ervaring geweest. Ik trad op als tussenpersoon tussen het algemene ontwerp dat door de architect is voorgesteld en de internationale investeerders. Dat gaf mij de ruimte om mijn persoonlijke visie op een modern lokaal ontwerp tot uitdrukking te brengen en tegelijkertijd te voldoen aan de internationale normen die van dit project worden verwacht.

Ik eindig graag met een citaat van een van mijn mentoren binnenhuisarchitectuur: “Appeal is necessary for functionality to work”. En dat is de basis van Avenue 77.

This interview with Sophie Top first appeared on Avenue77.com